,,პაიდეას" 5 კითხვა
• რუბრიკის სტუმარი: ირაკლი ჯავახიშვილი
ინტერვიუ სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელთან - ირაკლი ჯავახიშვილთან
ირაკლი ჯავახიშვილი: სოციალურ მეცნიერებათა დოქტორი (იტალია); საბაუნის საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი
მოგესალმებით, ბატონო ირაკლი. პირველ რიგში, რომ გვითხრათ როდის ჩამოყალიბდა სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტი? მოგვიყევით უნივერსიტეტის დაარსებასთან დაკავშირებული დეტალების შესახებ.


მოგესალმებით. სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტს 20-წლიანი ისტორია აქვს. ის 2001 წელს დაფუძნდა კავკასიის ლათინ კათოლიკეთა სამოციქულო ადმინისტრაციის მიერ, როგორც სულხან-საბა ორბელიანის ფილოსოფიის, თეოლოგიის, ისტორიისა და კულტურის ინსტიტუტი. ჩვენი დამფუძნებელია საქართველოში კათოლიკე ეკლესიის ეპისკოპოსი, მეუფე ჯუზეპე პაზოტო. უნივერსიტეტი არსებითად თეოლოგიის ფაკულტეტის საფუძველზე შეიქმნა.

ჩვენ ევროპულ და კათოლიკურ ფასეულობებზე დაფუძნებული ინსტიტუცია ვართ, ჩვენი მთავარი შთაგონება კი, ბუნებრივია, სულხან-საბა ორბელიანია - თავისი დიდი სახელმწიფო მოღვაწე, მწერალი, პოლიტიკოსი, დიპლომატი და, რასაკვირველია, კათოლიკე ბერი. ჩვენი იდენტობა უნივერსიტეტის მთავარი მამოძრავებელი ძალაა, განსაკუთრებით იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტი პირველი და ერთადერთი კათოლიკური უნივერსიტეტია საქართველოსა და მთლიანად სამხრეთ კავკასიის რეგიონში.


ირაკლი ჯავახიშვილი - სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი
რა ფაკულტეტებია ამჟამად სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტში?
2009 წლიდან ინსტიტუტმა სასწავლო უნივერსიტეტის სტატუსი შეიძინა და შემდგომი ინსტიტუციური განვითარება განიცადა; ამჟამად სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტში 3 ფაკულტეტი (სამართლის, ბიზნესის და ტურიზმის, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა), 9 საბაკალავრო (სამართალი, ბიზნესის ადმინისტრირება, ტურიზმის, ბიზნესის ადმინისტრირება (ინგლისურენოვანი), თეოლოგია, საერთაშორისო ურთიერთობები, პოლიტიკის მეცნიერება, სოციოლოგია, ფსიქოლოგია) და 4 სამაგისტროა პროგრამაა (სამართალი, თეოლოგია, საჯარო მმართველობა, ბიზნესის ადმინისტრირება). უახლოეს მომავალში უნივერსიტეტი აპირებს, რომ დაამატოს სადოქტრო პროგრამები და, ამდენად, კვლევით უნივერსიტეტად გადაიქცეს.


უნივერსიტეტის წიაღში ბოლო წლებში გამოცემულ რამდენიმე მნიშვნელოვან კრებულზე ან წიგნებზე რომ გვითხრათ.
სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტი გამორჩეულია თავისი კვლევითი-საგამომცემლო საქმიანობით. ამ მხრივ, განსაკუთრებით აღსანიშნავია თეოლოგიის პროგრამა, რომელიც ერთადერთი აკრედიტებული პროგრამაა საქართველოში. გამოცემებიდან შემიძლია ხაზი გავუსვა რამდენიმე მათგანს, რომლებიც საბაუნის ექსკლუზიური პროდუქტია: უნივერსიტეტის რექტორის, პროფესორ ვაჟა ვარდიძის "ფუნდამენტური თეოლოგია" 3 ტომად; რექტორის მიერ ნათარგმნი იოზეფ რატცინგერის (პაპი ბენედიქტე XVI) "შესავალი ქრისტიანობაში"; "შესავალი საქართველოს საკონსტიტუციო სამართალში" საბაუნის ვიცერექტორის, პროფესორ დიმიტრი გეგენავას, რედაქტორობით; "ეკლესიის სოციალური მოძღვრების კომპენდიუმი" (მ. აკაკი ჭელიძის და ირაკლი ჯავახიშვილის თარგმანი); მ. პიერ დიუმულენის "იოანეს სახარება, გამოცხადება, ეპისტოლეები (კომენტარი)", "სიცოცხლის წყარო, ეკლესიის საიდუმლონი"; და მრავალი სხვა. გარდა ამისა, უკვე 2 წელია, რაც გამოვცემთ საუნივერსიტეტო ჟურნალ "ორბელიანს", რომელშიც აქტიურად არიან ჩართული ყველა ფაკულტეტის პროფესორები და მკვლევარები.


რა შესაძლებლობებს სთავაზობს სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტი სტუდენტებს?
ჩვენ უნივერსიტეტს გაცვლითი საერთაშორისო პროგრამები აქვს 30 ქვეყნის 50-ზე მეტ უნივერსიტეტთან (ევროპასა და შეერთებულ შტატებში). აღსანიშნავია როგორც Erasmus+ -ის, ისე სპეციალურად საბაუნისთვის განკუთვნილი პროგრამები. ამ უკანასკნელთაგან გამოვყოფდი FUCE-ის ("ევროპის კათოლიკური უნივერსიტეტების ფედერაცია") სტიპენდიებს, რომლებიც საქართველოსა და მთელ რეგიონში მხოლოდ საბაუნის სტუდენტებს ეძლევა. ზოგადად თუ ვიტყვით, საბაუნი უნივერსიტეტების საერთაშორისო კათოლიკური ქსელის აქტიური წევრია, რაც მას სხვა უნივერსიტეტებისგან განსხვავებულ, უფრო ფართო შესაძლებლობებს აძლევს.

ამასთანავე, ჩვენი უნივერსიტეტი სტუდენტებს სთავაზობს სტაჟირებისა და პრაქტიკის ფართო შესაძლებლობებს შესაბამის დაწესებულებებში, უწყებებსა და არასამთავრობო ორგანიზაციებში, უნივერსიტეტის ფარგლებში მოქმედებს სხვადასხვა სახის სტიპენდია, წახალისება, შიდა სტაჟირება და შეღავათი. და რაც მთავარია, უახლოეს მომავალში საბაუნის ექნება ახალი ულტრათანამედროვე კამპუსი (სტუდენტთა საერთო საცხოვრებელი) და ამ მხრივაც არაერთი შეღავათია დაწესებული ჩვენი სტუდენტებისთვის.


თუ შეიძლება, მოგვიყევით საერთაშორისო ურთიერთობის პროგრამის შესახებ, რომელსაც თქვენ ხელმძღვანელობთ უნივერსიტეტში.
სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტში საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამამ პირველი აკრედიტაცია 2015 წელს გაიარა, ხოლო 2016 წლიდან პრაქტიკულად ამუშავდა. ამ ხნის განმავლობაში პროგრამამ ფუნდამენტური ცვლილებები განიცადა როგორც თეორიული კუთხით, ისე პრაქტიკულ კოპონენტში; გაუმჯობესდა სასწავლო პროგრამა (ამ სფეროში შრომის ბაზრის მოთხოვნათა შესაბამისად); მეტი აქცენტი გაკეთდა პრაქტიკულ სასწავლო კურსებსა და პრაქტიკაზე; ახალი მემორანდუმები დაიდო პროფილურ უწყებებსა და ორგანიზაციებთან; პროგრამა დაკომპექტებულია პროფესიონალი, კვალიფიციური აკადემიური პერსონალით; 2 წელია, რაც მე აღნიშნულ პროგრამას ვხელმძღვანელობ და დასაწყისიდანვე ჩემი ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტი იყო ახალგაზრდა, მოტივირებული კადრების მოზიდვა, რომლებსაც განათლება მიღებული აქვთ ევროპასა და შეერთებულ შტატებში. ამ მხრივ, ჩვენი პროგრამა და მთლიანად უნივერსიტეტი ნამდვილად გამორჩეულია ქვეყნის მასშტაბით.

პროგრამის ფარგლებში სტუდენტებს ვთავაზობთ ინგლისურენოვან სასწავლო კურსებს, რამდენიმე უცხოური ენის შესწავლას. ამავე დროს, ჩვენ გვაქვს ექსკლუზიური სასწავლო კურსები საგარეო პოლიტიკის, დიპლომატიისა და კონფლიქტოლოგიის მიმართულებით. უკანასკნელ წლებში საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამის ფარგლებში განსაკუთებით გაიზარდა საგამომცემლო-კვლევითი და მთარგმნელობით საქმიანობა; ამ მხრივ, შემიძლია აღვნიშნო ზოგიერთი მნიშვნელოვანი გამოცემა, როგორებიცაა სახელმძღვანელოები - ირაკლი ჯავახიშვილის "დიპლომატიური მოლაპარაკებების თეორია", "საერთაშორისო ურთიერთობები XX საუკუნეში: 1914-1945",; თარგმანები - კაუფმანის "შესავალი საერთაშორისო ურთიერთობებში: თეორია და პრაქტიკა", ნიკოლსონის "დიპლომატიური მეთოდის ევოლუცია" და მრავალი სხვა.

ჩვენი პრიორიტეტებიდან ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესია საერთაშორისო ურთიერთობებისა და დიპლომატიის შესახებ კლასიკური ლიტერატურის თარგმნა და გამოცემა, როგორებიცაა, მაგალითად, კალიერი, კამბონი, სატოუ, ნიკოლსონი, კისინჯერი და ა.შ. რაც მთავარია, ჩვენ გვსურს, რომ ამ საქმიანობაში აქტიურად ჩავაბათ დაინტერესებული სტუდენტები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ ზრდასაც.

შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენი უნივერსიტეტი ნამდვილად ამართლებს მთავარ გზავნილს - საბაუნი მოლოდინზე მეტია!Made on
Tilda