სამოქალაქო საზოგადოების როლი დემოკრატიული არჩევნების ჩატარებაში
სამოქალაქო საზოგადოების გარეშე შეუძლებელია ქვეყნის დემოკრატიული პროგრესი. სამოქალაქო საზოგადოება შეუთავსებელია ავტორიტარულ ან ტოტალიტარულ მმართველობასთან, ამიტომაც მისი ჩამოყალიბება გარდამავალი დემოკრატიის ქვეყენებში რთულ პროცესებთან არის დაკავშირებული. ამ სიძნელეების მიუხედავად საქართველოს მსგავს ქვეყნებში ე.წ. „მესამე სექტორის" კონტროლი არჩევნების პროცესზე არის გამჭვირვალობისა და დემოკარტიულობის ერთ-ერთი მანიშნებელი და ხელისშემწყობი. სამართლიანი არჩევნები შეუძლებელია ჩატარდეს დაშინების, მოსყიდვისა და ძალადობის ფონზე. სწორედ, ცალკეული მოქალაქე არის უმთავრესი უჯრედი იმ ერთიანი სამოქალაქო გაერთიანებისა, რომელიც არცერთ პოლიტიკურ ჯგუფს, მიუხედავად მათი ძალაუფლებისა, არ დაუხუჭავს თვალს ამომრჩეველის მოსყიდვისა და ძალადობის შემთხვევებისას.

სამოქალაქო პასუხისმგებლობა და პირადი თვითშეგნებაა დაიცვა შენი მასწავლებელი, მეზობელი ან თანასოფლელი დაშინებისა და ზეწოლისგან, რადგან ხელი შუწყო პოლიტიკურ კონკურენციაში ეთიკური ნორმების დამყარებასა და დაცვას. დემოკრატიული კულტურის ნაწილია, როცა საჯარო მოხელე თავისუფალია ზემდგომი ბიუროკრატის ძალადობრივი ჩარევებისგან და ზეგავლენისგან. ჩვენი სოციო-ეკონომიკური პირობებიდან გამომდინარე, მაღალი საზოგადოებრივი შეგნებაა, როცა შენი ხმა უფრო ძვირად ფასობს, ვიდრე მოკლევადიანი ფინანსური სარგებელი. ქვეყნისა და იდეალებისადმი ერთგულებაა, როცა შენი კონსტიტუცია და უფლებები უფრო ღირებულია, ვიდრე პარტიული ინტერესები.

საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოება დამოუკიდებლობის შემდეგ უფრო და უფრო მეტად ძლიერდება, რაც მისასალმებელი და სასიხარულოა, თუმცა იმისათვის, რომ თითოეული მოქალაქის ხმა ბიულეტენებში თავისუფლად ისმოდეს აუცილებელია სამოქალაქო კულტურის კიდევ უფრო განვითარება. ამ პროცესში კი სამოქალაქო გამბედაობა და საუკეთესო პრეცედენტების შექმნა უმნიშვნელოვანეს როლს ასრულებს. სწორედ სამოქალაქო გამბედაობაა, როცა შეგიძლია ამხილო ძალადობა, ზეწოლა, მოსყიდვა ან დაშინება, რომელიც კანონით დასჯადი ქმედებაა.

2020 წლის არჩევნები სხვადასხვა მიზეზის გამო ისტორიულია, ამიტომ ისტორიული როლი აქვს თითოეულ ხმას და სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურ ჩართულობას ამ პროცესში. როგორც მოგეხსენებათ, 31 ოქტომბერს საპარლამენტო არჩევნები პროპორციულთან მეტად დაახლოებული სისტემით, 120/30 პროპორციით ჩატარდება - 120 დეპუტატს ქვეყნის მოსახლეობა პროპორციული წესით აირჩევს 1%-იანი ბარიერით, 30-ს კი მაჟორიტარული წესით. აჭარის უმაღლესი საბჭოს შემთხვევაში 18 დეპუტატს ავირჩევთ პროპორციული სიით, ხოლო 3-ს მაჟორიტარულით. ასევე კენჭისყრის შენობის შესასვლელიდან 25 მეტრის მანძილზე დაუშვებელი იქნება სააგიტაციო მასალის განთავსება, რომელიც დაექვემდებარება ჩამოხსნას/დემონტაჟს/აღებას. დაუშვებელი იქნება საარჩევნო უბანში ან უბნიდან 25 მეტრის რადიუსში პირთა მიერ ამომრჩევლის გადაადგილების ფიზიკურად შეფერხება. საკანონმდებლო ცვლილება ასევე შეეხო საჯარო სკოლების პედაგოგებს, აგრეთვე, სსიპ-ებისა და საჯარო დაწესებულებების მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპ-ების თანამშრომლებსაც, რომლებიც სამუშაო საათებში ვერ ჩაერთვებიან წინასაარჩევნო აგიტაციაში. ეს ყველაფერი მეტყველებს იმაზე, რომ საქართველოში დემოკრატიის მდგრადობისა და განვითარებისთვის მნიშვნელოვანი ნაბიჯები უკვე გადაიდგა.

თითოეული მოქალაქის ჩართულობა თავისუფალი არჩევნების ჩატარების პროცესში აუცილებელია, რადგან მაღალი იყოს არჩეული ხელისუფლების ლეგიტიმაცია და გამოვლინდეს საზოგადოებრივი ნება. როგორც ზემოთ ვახსენე, სამოქალაქო საზოგადოება საარჩევნო რეფორმის პროცესში ისევე აქტიურად იყო ჩართული როგორც დარწმუნებული ვარ ამჯერადაც - არჩევნების პროცესის სამართლიანობისთვის გადამწყვეტ როლს შეასრულებს, რადგან მხოლოდ დემოკრატიული გეზია საქართველოს წარმატების და უსაფრთხოების გარანტი.
გიორგი რიჟვაძე
,,სამოქალაქო დარბაზის" წევრი
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაკალავრი.
"სამოქალაქო დარბაზი"
© All Right Reserved. My company Inc.
e-mail us: hello@company.cc
Made on
Tilda