ჟურნალი ,,პაიდეა" თქვენი სტატიების გამოქვეყნების შესაძლებლობას გაძლევთ:
ჩვენი რეკომენდაცია: ეცადეთ, რომ ტექსტი არ აღემატებოდეს 800 სიტყვას

რედაქცია: ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, რომ არ გამოვაქვეყნოთ ზოგიერთი სტატია. სტატიების გრამატიკულ კორექტირებას ჩვენი გუნდი უზრუნველყოფს.

როგორ გამოვგზავნოთ სტატია: სტატიები გამოაგზავნეთ ,,სამოქალაქო დარბაზის" e-mail-ზე: civichallgeorgia@gmail.com
‣ დასათაურებაში მიუთითეთ: პაიდეა - სტატია; სტატიას დაურთეთ ის ფოტოები, რომლების სტატიასთან დართვასაც ისურვებდით.

~
'Paideia' is offering you a chance to publish your articles in English:
Our recommendation: try to limit your article to 800 words

From our team: we reserve the right not to publish your article

How to send your article: send your articles to our e-mail address: civichallgeorgia@gmail.com
‣ In the subject section: Paideia - Article
Made on
Tilda